Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tässä tietosuojaselosteessa pyrimme kertomaan avoimesti, miten käsittelemme tietojasi. Tutustu ja ole yhteydessä, jos sinulla herää jotain kysyttävää.

1. Rekisterinpitäjä

Yamuna Finland Oy (3010203-2)

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Yamuna Finland Oy / Pirre Lammi
Myllymäenkatu 27
13130 Hämeenlinna
+358 45 130 7509
pirre@yamunafinland.com

2. Rekisteröidyt

Yamuna Finland Oy:n asiakasrekisteri käsittelee seuraavien tietoja: Yamuna Body Rolling tuotteiden rekisteröidyt tilaajat (kuluttaja, yritys) Euroopan alueella, Yamuna® Body Rolling sertifioidut ohjaajat sekä koulutuksiin ja kursseille osallistuneet, potentiaaliset asiakkaat, uutiskirjeen tilanneet ja verkkosivuston käyttäjät.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste:

 • Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella
 • Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:  

 • asiakaspalvelu ja asiakassuhteen hoitaminen
 • asiakasviestintä, tuotteistamme ja palveluistamme kertominen
 • toiminnan kehittäminen ja analysointi
 • markkinointi

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:
Yhteystiedot

 • nimi
 • osoite
 • EU-maa
 • sähköposti
 • puhelinnumero
 • yrityksen nimi
 • Y-tunnus/VAT

Asiakastieto

 • tiedot ostetuista tuotteista/palveluista
 • Yamuna Body Rolling suoritetut ohjaajakoulutukset
 • käyttäjätunnus ja/tai salasana
 • suoramarkkinointilupa/-kielto

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen pirre@yamunafinland.com.

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot. 

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. 

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. 

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä
 • asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen tai paperilomakkeen kautta
 • sähköpostiviesteistä
 • tilastotiedot tuotetilauksen tai koulutuksen yhteydessä
 • Yamuna® Body Rolling ohjaajatiedot www.yamunausa.com (ei-EU)

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset     

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Yamuna Finland Oy:n ulkopuolelle. 

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia:

 • Opiferum Oy
 • Tilipalvelu Rantalainen Oy

8. Käsittelyn kesto

 • Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kun asiakkuus on voimassa.
 • Joitakin tietoja meillä saattaa säilyä tämän jälkeenkin (esim. kirjanpitoon liittyen).
 • Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta  

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

12. Rekisterin suojauksen periaate

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan tai yhteistyötahon nimeämälle henkilölle, jonka tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.

13. Evästeet

Käyttäessäsi nettisivujamme selaimesi lähettää meille tietoja mm. käyttämästäsi selaimesta, vierailusi ajankohdasta sekä verkko-osoitteesta, joista tulit sivuillemme. Lisäksi käytämme tuotteissamme ja palveluissamme evästeitä. Voit halutessasi estää evästeiden käytön. Huomaathan kuitenkin, että sivustomme ei välttämättä näy sinulle oikein tai sen käyttö saattaa hankaloitua, mikäli poistat evästeet käytöstä.