Yamuna ohjaajat Suomessa

Yamuna metodien kaikki koulutukset yli 30 maassa ovat esillä www.yamunausa.com sivustolla.

Suomessa on seuraavat sertifioiudut Yamuna ohjaajat:

Pirre Lammi

  • Yamuna Teacher Trainer
  • Yamuna Body Rolling
  • Yamuna Foot Fitness
  • Yamuna Pilates

(lisäksi Yamuna Face Ball, Yamuna Hands on Table treatment, AnatomyU)

Anette Lehtokari

  • Yamuna Body Rolling
  • Foot Fitness 1

Marjo Rask

  • Yamuna Body Rolling
  • Yamuna Face Ball

Merja Snellman

  • Yamuna Body Rolling
  • Yamuna in Bed